Декември 2020

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
0049.89.477022
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Prinzregentenplatz 23,
81675 Мюнхен, Германия
Email:
muenchen@mmg-bg.de
Може ли работодателят да изисква от служителя да се ваксинирате срещу Covid-19?
Може ли работодателят да изисква от служителя да се ваксинирате срещу Covid-19?
Трудов договор в Германия
Първи трудов договор – за какво трябва да внимавам?
Болничен лист в Германия
С болничен лист
в Германия
С болничен лист
в Германия

Как се заплаща извънредният труд в Германия – ръководство

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. 0049.89.477022

Как се заплаща извънредният труд в Германия
Как се заплаща извънредният труд в Германия – ръководство @ Pixabay

В ръководството ще намерите:

 1. Какво представлява извънредният труд?
 2. Длъжен ли е служителят да работи извънредно по нареждане на работодателя си?
 3. Какви са ограниченията на извънредния труд?
 4. Трябва ли работодателите да плащат извънреден труд?
 5. Кой има право на допълнително заплащане за извънреден труд?
 6. Как трябва да се таксуват и плащат извънредните часове?
 7. Могат ли служителите да вземат допълнителна почивка на базата на положения извънреден труд?
 8. Как служителите могат да докажат положения от тях извънреден труд?
 9. Кога може да отпадне компенсацията за извънредния труд?
 10. Контролен списък за плащане на извънреден труд
 11. Препоръки за разговора с работодателя Ви
 12. Може ли работодателят едностранно да определи работното време чрез инструкции?
 13. На какво правно основание служителите са задължени да работят извънредно?
 14. Има ли извънреден труд, за който работодателят не знае?
 15. Има ли право на извънреден труд?
 16. Нуждае ли се работодателят от съгласието на Работния съвет за извършването на извънреден труд?
 17. Може ли задължението за компенсиране на извънреден труд да бъде отказано поради клаузи за извънреден труд в трудовия договор?
 18. Има ли задължение за компенсиране на извънредния труд на служителите на ръководни постове?
 19. Имат ли и държавните служители право на заплащане на извънреден труд или задължение за полагане на извънреден труд?
 20. Какво се случва с изработените часове извънреден труд при прекратяване на трудовото правоотношение?
 21. Кога е вероятно претенциите за заплащане на извънреден труд да бъдат уважени?

Офиси / Партньорства