Май 2020

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
Изчисляване правото на отпуск – част 1
Коронавирус и трудово право в Германия
Коронавирус и трудово право в Германия
Веднага финансова помощ в Германия
Веднага финансова помощ в Германия

Изчисляване правото на отпуск – част 2

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0

Изчисляване правото на отпуск в Германия

  1. Може ли отпускът да бъде прехвърлен за следваща година?
  2. Какво се случва с отпуска в случай на разболяване?
  3. Има ли служителят право на отпуск при продължително заболяване?
  4. Забрана за дублиране на отпуска?

В първата част на текста разгледахме разпоредбите и принципите за изчисляване на правото на отпуск. Но освен изчисляването, ползването на почивните дни също се подчинява на някои допълнителни правила. Ето кои са те:

Може ли отпускът да бъде прехвърлен за следваща година?

При вземането на решение кога служителят може да използва отпуска си водещо е неговото желание, стига това да съответства на работния процес и на правото на отпуск на останалите служители. Препоръчително е работниците да използват отпуските си в рамките на календарната година, но поради неотложни фирмени или уважителни лични причини те могат да се прехвърлят за следващата година. В случай на прехвърляне, отпускът трябва да бъде използван в първите три месеца на следващата година (§ 7 (3) BUrlG).

Какво се случва с отпуска в случай на разболяване?

Възможно е след като сте излезли в отпуск да се разболеете. Тъй като се счита, че отпускът се предоставя на служителите с цел почивка и възстановяване от работното ежедневие, то при разболяване това няма как се случи. Затова отпускът се удължава с дните на боледуването (§ 9 BUrlG), при условие че служителят е изпълнил следните си задължения:

Ако служителят се разболее малко преди излизането си в отпуск може с разрешение на работодателя да отложи ползването за друг период. Това, както и удължаването на отпуска с болничните дни, не може да стане автоматично.

Изключение от това правило е случаят, когато по време на отпуска на служителя се разболее неговото дете. Независимо от допълнителните грижи, които родителят трябва да полага по време на планирания си отпуск, той няма да бъде удължен с дните на боледуването на детето му.

Има ли служителят право на отпуск при продължително заболяване?

Ако служителят се разболее и отсъства от работа дълго време, той пак има право на отпуск. Това право не може да бъде накърнено или отнето дори боледуването на служителя да се проточи няколко месеца или цяла година. Но служителят ще може да използва отпуска си едва след оздравяването си. Неизползваните през текущата година почивни дни ще бъдат прехвърлени и защитени и през следващата година. Въпреки това, законът ограничава натрупването и използването им с определен срок. При продължително заболяване служителят има право да използва отпуска си в рамките на 15 месеца след изтичането на годината, за която се е полагал.

Забрана за дублиране на отпуска

Служителят може да смени по всяко време на годината работата си. Възможно е вече да е използвал целия или част от полагащия му се отпуск. При започване на работа на новото работно място той има право да използва само остатъка от отпуска си. За да не става дублиране, работодателят има задължение при прекратяване на трудовото правоотношение на служителя да му издаде удостоверение за използвания към този момент отпуск, който той от своя страна да предостави на новия си работодател (§ 6 BUrlG).

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски