Април 2023

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
Koга не плащам данък наследство в Германия
Koга не плащам данък наследство в Германия
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Shufa за лицата?
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Schufa за лицата?
UG като търговско дружество в Германия – какво представлява
UG като търговско дружество в Германия – какво представлява

Какво се случва с годишния отпуск при смяна на работата?

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0

Какво се случва с годишния отпуск при смяна на работата?
Photo by Pexels.com

Често при смяна на работата за служителя остават неизяснени въпроси относно годишния отпуск – колко отпуск им остава при стария работодател и колко почивни дни могат да ползват при новия си работодател. Ето какви права имат служителите по отношение на отпуска си при смяна на работата.

Какъв е минималният брой дни отпуск, на който имат право служителите?

Съгласно Федералния закон за отпуските (BUrlG) служителите, които работят на шестдневна работна седмица, имат право на най-малко 24 дни отпуск годишно. При 5-дневна седмица – 20 дни, а при 4 – 16 почивни дни. Минималният отпуск може да бъде по-висок за младежи и хора с тежки увреждания или при някои специфични професии. 

Работодателите нямат право да предоставят на служителите си по-малко дни годишен отпуск от предвиденото в закона. Обратното разбира се е разрешено. Служителите в Германия имат средно 30 дни платен отпуск за календарна година, точният брой може да варира в зависимост от индустрията и трудовия договор. 

Служители : Кога можете да вземете целия годишен отпуск?

Когато служител започне работа в нова компания, той има право на една дванадесета от годишната ваканция за всеки пълен месец, в който работи там. Така например при 24 дни годишен отпуск, това са два дни в месеца. А след шест месеца, поне на теория, служителят може да вземе целия си годишен отпуск.

Какви са правилата при смяна на работата?

При започване на работа при друг работодател, възниква въпросът колко дни отпуск има служителят при стария и новия си работодател. По правило след изтичане на шест месеца на новото работно място служителят може евентуално да вземе целия си годишен отпуск. От него обаче трябва да се приспаднат почивните дни, които вече е ползвал при стария си работодател.

Правилата за отпуск в началото на ново трудово правоотношение могат да бъдат илюстрирани със следните примери:

Пример 1: Служител прекратява трудовото си правоотношение на 31-ви май и започва нова работа на 1-ви юни. В този случай служителят има право на почивка в размер на 5/12 от годишния си отпуск при бившия си работодател. Съответно той получава и пропорционално право на почивка от новия си работодател. Това е 1/12 от годишния отпуск за всеки пълен месец, който работи там.

По-сложен е въпросът, когато служителят започне нова работа, след като вече е придобил право на целия си годишен отпуск в предишната компания, т.е. след изтичането на 6 месеца. Тук са възможни два сценария:

Пример 2: Служителят започва нова работа на 1-ви септември и е използвал 20 от 30-те дни отпуск, на които е имал право при предишния си работодател, така че му остават още 10 дни. На практика няма как да вземе тези 10 дни на старото работно място, нито има право да му бъдат изплатени. В такива случаи служителят има право на пропорционална ваканция от новия работодател, но само ако той съответно предоставя повече от 20 почивни дни в годината.

Броят на дните отпуск, които служителят има право да използва след смяна на работата, зависи от броя ваканционни дни, които новият работодател гарантира по договор. В описания случай почивните дни ще бъдат намалени, ако новият работодател предоставя по-малко отпуск от предишния.

Пример 3: Служител се премества в нова компания на 1-ви септември, като вече е изразходил целия си годишен отпуск. В този случай служителят няма да има право на платен отпуск при новия работодател. Ще има това право едва в началото на новата календарна година.

Тези правила произтичат от Федералния закон за отпуските (BUrlG) . Той постановява, че служителите могат да ползват годишен отпуск само веднъж в календарната година, изключвайки правото на двоен отпуск. Изключение е, когато новият работодател предлага повече почивни дни от предишния работодател. В този случай служителят има право на пропорционален отпуск, въпреки че е ползвал целия годишен отпуск при предишния си работодател.

За да докажете на новото работно място използваните и неизползваните дни отпуск, старият работодател е длъжен да Ви издаде удостоверение със съответната информация при поискване. Това беше потвърдено от Федералния трудов съд (AZ: 9 AZR 295/13). 

Ако старият или новият Ви работодател отказва да изпълнява насрещните си задължения спрямо Вашето законово право на годишен отпуск, Ви съветваме да се обърнете към трудовоправен адвокат, за да защитите правата си. 

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски