При какви основания може работодателят да прекрати трудово-правните отношения?

Основанията за прекратяване на трудово-правните отношения са регламентирани в чл. 326 от КТ, такива са например:

  • обявяване на несъстоятелност на предприятието;
  • намаляване на обема на работата;
  • когато служителя няма необходимото образование респ. квалификация за работата;
  • при промяна на изискванията за изпълнение на работата, на които служителят не отговаря;
  • не обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор и пр.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски