В кои случаи мога да се възползвам от застраховка за правна защита в Германия?

При възникнали спорове с работодателя, като например:
  • неправомерно уволнение;
  • неизплатени болнични и др.,
също така и при възникнали спорове в рамките на наемното правоотношение – задържане на депозит за жилище от страна на наемодателя или увеличаване на наема, юридически спорове с данъчните служби в случаите, когато например Ви е начисляван погрешен данък, при покупки в интернет, когато не Ви доставят стоката, при пътно-транспортни произшествия, когато Ви обвиняват неправомерно, както и в още много други сериозни ситуации.
Застрахователят различава пет основни области:
  • Verkehrsrechtsschutz – правна защита за участници в движението (препоръчителна за шофьори на всички превозни средства, включително и колоездачи);
  • Privatrechtsschutz – обхваща личната сфера на семейни и несемейни лица;
  • Berufsrechtsschutz – правна защита за лица, назначени по трудов договор;
  • Mieter– oder Vermieterrechtsschutz – правна защита за живеещите под наем, съответно и за наемодателите.
Всички тези сфери на застраховане могат да се покрият, като се сключи един договор, да се добавят такива или премахват, в случай че застрахованото лице е с променен статус (не работи по трудов договор, но пък като едноличен търговец).

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски