Какви законосъобразни мерки могат да бъдат потърсени при психически тормоз на работното място?

Съгласно чл. 17 от ЗЗДиск, ако работодателя бива уведомен, че негов служител чувства наложен психически тормоз върху себе си, то същият е задължен да извърши проверка на казуса. Неизпълнението на трудовото задължение на служителите, а именно извършване на акт на дискриминация спрямо друго лице, то следва да му бъде наложена дисциплинарна отговорност съгл. чл. 186 от КТ.

В случай, че работодаля не е взел мерки, може да се потърси помощ от Комисията за защита от дискриминацията.След като комисията бива сезирана, то следва да се намеси и вземе решение по казуса. Сигналът към комисията следва да бъде подаден писмено, като се образува жалба на засегнатите лица.

Важно: в жалбата към Комисията следва да бъде списано:

  1. име или наименование на жалбоподавателя
  2. адрес
  3. описание на обстоятелствата
  4. изложение на исканията респ. претенцията

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски