Какви видове застраховки правна защита съществуват в Германия? Кога влиза застраховката в сила?

Съществува застраховка „Правна защита“ за семейства, за отделни физически или юридически лица. Възможна е комбинацията на фирмена и лична застраховка, която обхваща всички членове на семейството. Застраховката влиза в сила след 3-месечния период на изчакване при повечето застрахователи. Периодът на изчакване отпада, ако лицето минава без прекъсване от един застраховател към друг.

Примерни разходи, които са включени в тази вид застраховка:

  • xонорари на адвокат
  • телефонни консултации
  • съдебни такси
  • разходи за съд
  • разходи за кореспонденция между адвокатите и др.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски