Какви са общите основания за прекратяване на трудово-правните отношения?

Прекратяване на трудово-правните отношения по взаимно съгласие на страните по договора съгл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ – страните не дължат предизвестие, при постигнато писмено взаимно съгласие. Страна, към която е отправено предложението за прекратяване на ТП-отношения има 7-дневен срок да отговори на предложението.

Важно: предложението за прекратяване на ТП-отношения трябва да бъде направено писмено. Всяка една от страните по договора има право да отправи такова писмено предложение.

Научете повече тук…

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски