Каква е сумата за сключване на застраховка правна защита в Германия?

Цената на застраховката варира между 60 и 560 евро на година. Застрахованият може да спестява от цената, ако избере самоучастие (от 150, 250, 500 и дори 1.000 евро на година) и същевременно я заплати еднократно – веднъж в годината (по този начин се спестяват близо 6% от общата сума). Още една възможност за спестяването от цената на застраховката е, ако тя се сключи за по-голям период от време, например за 5 години.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски