Какъв процент запор може да бъде наложен на заплатата?

Ако запорът е насочен върху трудовото възнаграждение или друг вид доходи, както и пенсия, чиито размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:

  • При 300 лева месечно трудово възнаграждение – една четвърт част, ако длъжникът няма деца, и една пета, ако има.
  • При 300 – 600 лева месечно трудово възнаграждение – една трета част, ако длъжникът няма деца, и една четвърт, ако има.
  • При 600 – 1200 лева месечно трудово възнаграждение – една втора част, ако длъжникът няма деца, и една трета, ако има.
  • Над 1200 лева месечно трудово възнаграждение – горницата на 600 лева, ако длъжникът няма деца, и горницата над 800 лева, ако има.

Важно: Месечното трудово възнаграждение се определя, след приспадане на данъци и задължителните осигурителни вноски.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски