Какъв е минималният размер на годишния платен отпуск?

Минималният размер на платения годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни съгл. чл. 155 от КТ.

Важно: някои категории служители имат право на удължен платен отпуск. Това е регламентирано в чл. 155 ал. 5 от КТ. Тези категории биват определяни с наредба на Министерски съвет.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски