Февруари 2023

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
UG като търговско дружество в Германия – какво представлява
UG като търговско дружество в Германия – какво представлява
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Shufa за лицата?
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Schufa за лицата?
Такса за радио и телевизия – какво ще се случи, ако не я платите
Такса за радио и телевизия – какво ще се случи, ако не я платите

Електронен болничен лист от януари 2023 г.

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0

Електронен болничен лист от януари 2023 г.
Photo by Pexels.com

От 1-ви януари 2023 г. досегашната „жълта бележка“ за болнични стана дигитална за задължително здравноосигурените лица. Лекарите вече могат да отбелязват отпуска по болест директно пред здравноосигурителните компании, а работодателите да го изтеглят по електронен път от тях.

Отпускът по болест се дигитализира

До скоро, за да излезете в отпуск по болест, трябваше да получите 3 „жълти бележки“ от лекарския кабинет:

  1. удостоверение за задължителната здравноосигурителна компания
  2. удостоверение за работодателя
  3. удостоверение за Вас като осигурено лице

От 1-ви януари 2023 г. се преминава изцяло към електронен болничен лист (eAU), което има за цел да облекчи служителите и здравноосигурителните дружества. Предвиждаше се лекарските кабинети да започнат да подават данни към здравноосигурителните компании още от 1-ви януари 2022 г., но тъй като необходимото техническо оборудване не беше налично навсякъде, промяната беше отложена за тази година.

Разпечатките на хартиен носител все още може да са необходими 

Националната асоциация на лекарите в задължителното здравно осигуряване (KBV) се опасява, че не всички работодатели ще имат технически и организационен достъп да свалят електронния болничен лист от януари 2023 г. и ще продължат да изискват хартиени разпечатки от своите служители.

Следователно лекарските практики трябва сами да решат дали ще продължат да разпечатват удостоверението за работодателя, за да избегнат последващи искания от пациенти за хартиена разпечатка. Все пак отпадането на хартията е напълно възможнo при здравноосигурителните компании, тъй като и досега над 80 процента от удостоверенията се изпращат по електронен път до тях.

При технически проблеми с цифровото предаване медицинските практики могат да използват алтернативната процедура с хартиени разпечатки. В такъв случай осигурените лица изпращат заместващата разпечатка на своята здравноосигурителна компания. След това данните могат лесно да бъдат дигитализирани от здравноосигурителните компании с помощта на отпечатан баркод и предоставени на работодателите.

За кого важи електронният болничен лист?

Той се прилага за лица със задължително здравно осигуряване.

Засега нищо няма да се промени за частно осигурените лица и за работници на Minijob в частни домакинства. Те ще продължат да получават своите удостоверения за неработоспособност на хартиен носител и трябва сами да ги изпратят на работодателя си и на частната здравноосигурителна компания.

Болничният за болни деца на служители също ще продължи да бъде хартиен.

Как лекарят издава електронния лист за неработоспособност?

Ако лекуващият Ви лекар Ви даде отпуск по болест, ще получите само хартиената разпечатка за Вашата документация. В хода на 2023 г. би трябвало да стане възможно запазване на копие в електронното Ви пациентско досие.

След прегледа при лекаря, той трябва да подаде на здравноосигурителната компания името Ви, началото и края на неработоспособността, първоначален или последващ преглед и да предостави информация дали има признаци за трудова злополука.

Как да съобщите на работодателя, че сте болен?

Както и досега, ако сте болен, трябва незабавно да уведомите работодателя си, че отсъствате поради болест и да спазвате правилата на Вашата компания. Ако е необходимо трябва да отидете на преглед и да уведомите работодателя дали Вашият лекар Ви е дал отпуск.

Служителите обикновено са длъжни да представят на работодателя болничен лист след 4-ия ден от неработоспособността (§ 5 EZFG). Въпреки това, работодателят може да поиска болничния на първия ден, но той вече може сам да свали болничния лист по електронен път от Вашата здравноосигурителна компания.

Здравноосигурителната компания предоставя на работодателя следната информация:

  • името на осигуреното лице
  • началото и края на неработоспособността
  • информация за първи или последващ преглед

Работодателят не може да види кой лекар е издал болничния лист и какви диагнози са поставени.

Данните обикновено са налични от деня следващ първия ден от отпуска по болест. Те са на разположение на работодателите чрез силно защитени комуникационни сървъри. От страна на работодателя се изискват и определени технически изисквания за изтегляне от здравноосигурителната компания.

Какво се случва, ако подаването на информация е неуспешно поради проблем с интернет?

Данните се записват от софтуера на лекарската практика и болничният лист се изпраща веднага щом това е възможно. 

При по-продължително прекъсване в лекарската практика трябва да Ви разпечатат заместващи удостоверения за здравноосигурителната компания и работодателя, които трябва да предоставите сами.

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски