Ноември 2021

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
0049.89.477022
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Prinzregentenplatz 23,
81675 Мюнхен, Германия
Email:
muenchen@mmg-bg.de
До 183 дни на работа в чужбина!
До 183 дни на работа в чужбина!
Какви са моите права при полицейска проверка в Германия?
Какви са моите права при полицейска проверка в Германия?
Споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение.
Споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение – за какво да внимавате?

Доказателствена сила на болничния лист. За какво да внимават служителите?

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. 0049.89.477022


Тенденцията болничният лист да губи доказателствената си тежест се задвижи със започването на издаване на болнични листове по телефона и онлайн. Те категорично имат по-ниска доказателствена стойност от болничния, издаден лично от лекаря, но са от голямо удобство за служителите.

Тази тенденция беше затвърдена от решение на Федералния трудов съд на Германия от 08.09.2021 г. В него съдът постанови, че издаденият болничен лист при определени обстоятелства губи доказателствената си сила, доколкото периодът на болничния съвпада със срока на предизвестието при прекратяване на трудовия договор. (5 AZR 149/21). Резултатът от това е, че при спор относно истинността на болничния, служителят трябва да докаже с други средства здравословното си състояние. 

Предпоставката за това ключово решение беше следният казус:

При прекратяването на трудовия си договор служителка предоставя на работодателя болничен лист точно за дните, които остават до края на трудовото правоотношение, а преди това е споделила на работното място, че след подаването на предизвестието, няма да идва повече на работа. В резултат на това работодателят ѝ прекратява трудовия договор без предизвестие и задържа оставащата ѝ заплата. Служителката завежда дело за защита от уволнението, което първоначално печели. Но при ревизията му Федералният трудов съд преценява обстоятелствата по друг начин поради съвпадащия период на болничния със срока на предизвестието. Следователно според съда е имало достатъчно съмнение, дали служителката в действителност е болна, а поради тези обстоятелства болничният лист е загубил своята доказателствена стойност.

Служителката е трябвало да докаже неработоспособността си по различен начин, например като освободи лекаря си от задължението за поверителност и го посочи като свидетел – което тя не е направила. Затова съдът приема, че тя е измамила относно неработоспособността си и работодателят е имал правото да я уволни без предизвестие.

Как служителите да избегнат грешки при излизане в болничен?

1. По никакъв начин не създавайте предпоставки, които да предизвикат съмнение в неработоспособността Ви.

Например, не ходете на ски или колоездене, ако сте в отпуск по болест поради изкълчване на глезена. Не говорете с шефа или колегите си за това, че в бъдеще може да отсъствате поради заболяване.

2. Внимавайте с издаването на болничния лист по телефона или онлайн.

Във всеки случай, ако предполагате, че присъствате в списъка за уволнение от работа, силно Ви съветваме да не подавате болничен по телефона или онлайн. Всеки, който се чувства зле или болен, трябва по принцип, но особено в несигурна ситуация на работа или в случай на предстоящо прекратяване на трудовия договор, да отиде на лекар и, ако е необходимо, той да му издаде болничен лист след личен преглед. Така при бъдещи спорове, лекарят може да бъде призован като свидетел и да потвърди състоянието Ви пред съда, с което да оборите всяко съмнение.  Ако имате колебания относно Вашата неработоспособност или се притеснявате от заплашващо уволнение, Ви съветваме да отнесете своя казус към трудовоправен адвокат.

Офиси / Партньорства