Ноември 2022

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
Спор с наемодателя: мухъл в апартамента – права на наемателите
Спор с наемодателя: мухъл в апартамента – права на наемателите
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Shufa за лицата?
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Schufa за лицата?
Такса за радио и телевизия – какво ще се случи, ако не я платите
Такса за радио и телевизия – какво ще се случи, ако не я платите

Договор за наем след раздяла

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0

couple packing belongings into suitcases and carton boxes
Photo by Ketut Subiyanto on Pexels.com

Един от първите въпроси при раздяла често е как да се процедира в контекста на напускането на общото семейно жилище.

Първо трябва да се обърне внимание коя е страната по договора за наем на семейното жилище.

  • Ако лицето, което се изнася, не е наемател на апартамента, то не е необходимо да прави допълнителни вноски по наема, дори ако досега той ги е поемал.
  • Ако и двамата съпрузи са страни по договора за наем, наемното правоотношение не може да бъде прекратено едностранно.

– Вариант едно е да се сключи споразумение с наемодателя, с което да се измени настоящият наемен договор и той да продължи само с оставащия в жилището партньор. По този начин другата страна се освобождава от нейното договорно задължение.

– Другият вариант е при липса на възможност някой от бившите партньори да плаща сам наема или жилището е прекалено голямо, то двамата бивши партньори да подадат предизвестие за прекратяване на наемния договор до наемодателя и съответно да се сключи договор за прекратяване.

  • Съществува и трети, временен, вариант, докато се вземе окончателно решение – да се поиска от съда временно преотстъпване на апартамента на единия от бившите партньори. Това няма влияние върху съществуването на наемното правоотношение, а регламентира вътрешните отношения между бившите партньори, а именно, че лицето, което продължи да използва апартамента, трябва само да поеме разходите по него.

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски