Май 2022

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Shufa за лицата?
Оценка на кредитоспособността в Германия, какво знае Shufa за лицата?
Прозрачността на заплатите в Германия
Прозрачността на заплатите в Германия
Законови промени в Германия през 2022 г.
Законови промени в Германия през 2022 г.

Добавка за работа в неделя – какво казва законът в Германия?

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0

Добавка за работа в неделя – какво казва законът в Германия
Photo by Pexels.com

Обичайно за своята работа служителите получават договорена фиксирана заплата. Не е необичайно обаче към заплатата да са предвидени и различни добавки. Такъв е случаят например с добавката за нощен труд в много професии.

В практиката ни често възникват въпроси и по отношение на работата в неделя и официални празници. Затова този текст ще разгледа трудовоправната регламентация на работата в неделя в Германия и ще отговори на въпроса кога трябва да се плаща добавка за нея.

  1. Какви са законовите ограничения за работа в неделя?
  2. Предвижда ли се добавка към заплатата за работа в неделя?
  3. Какъв е размерът на добавката?
  4. Има ли специфика за Великден и Петдесетница?

Какви са законовите ограничения за работа в неделя?

Законовите изисквания, свързани с работата в неделя, могат да бъдат намерени в чл. 9 и сл. от Закона за работното време (ArbZG), който въвежда принципна забрана за работа на официални празници и в неделя.

Разбира се, тази законова забрана е в противоречие с изискванията за работно време, които преобладават в определени сфери, като например здравеопазване, транспорт, пожарна и обществена безопасност, радио и телевизия, спорт, култура и много други. Затова и законът предвижда изключенията в чл. 10 ArbZG и въвежда основни правила за неделната заетост. Дори и за тези сфери на дейност е предвидено, че служителите трябва да имат поне 15 свободни недели годишно. В същото време работодателите са длъжни да осигурят на служителите си компенсационни дни за отработените недели. Това означава, че за всяка работна неделя трябва да е предвиден заместващ почивен ден в рамките на следващите 2 седмици. Не на последно място, работодателите трябва да гарантират, че предвидените в закона дневни и междудневни почивки ще се спазват и при работа в неделя – доколкото няма технически или организационни пречки.

Предвижда ли се добавка към заплатата за работа в неделя?

Всъщност законът не регламентира правото на неделен бонус, за разлика например от изрично предвидените добавки за нощен труд. Същото важи и за добавките за официални празници. Но това не означава, че служителите трябва да се отказват от такава добавка.

Изплащането на бонус за работа в неделя може да е предвиден във Вашия трудов договор, приложимия колективен договор, допълнително фирмено споразумение или да е резултат от фирмена практика. В такъв случай за служителя възниква право на добавката и работодателят е длъжен да я изплати. Единствено в тези ситуации служителите имат право на неделен бонус. Това е затвърдено и с решение на Федералния трудов съд от януари 2006 г. (5 AZR 97/05). В решението съдиите отбелязват, че няма друга законова гаранция за изплащането на бонуса. Освен това добавката за работа в неделя е освободена от данъци, но само ако допълнителното заплащане не надвишава основната заплата с повече от 50 процента. За надвишаващите суми се дължат съответните данъци.

Какъв е размерът на добавката?

От гореописаното може да се направи изводът, че максималният неделен бонус обикновено е в размер на 50 процента от брутната заплата, която служителите получават на час. Така при почасова заплата от 14 евро и надбавка от 50 процента, ще имате право на допълнителни 7 евро на отработен час.

Има ли специфика за Великден и Петдесетница?

Подобно на неделната добавка, добавката за работа на официални празници може да е предвидена в договор или фирмената практика. Това води до известна особеност относно неделята на Петдесетница и Великден, тъй като не във всички провинции в Германия те са обявени за официални празници. Например, служител, който работи на Великден в Хесен, не може да очаква бонус за официален празник за Великден, дори ако колективният договор по принцип предвижда това. Все пак, ако изрична клауза в договора или допълнително споразумение предвиждат бонус за работа по време на тези празници, то той трябва да бъде изплатен.

Ако смятате, че имате право на неделен бонус, но работодателят Ви отказва плащането му, то тогава препоръчваме да се консултирате с адвокат по трудово право.

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски