Фирмите без дейност също подават данъчни декларации

От Националната агенция за приходите (НАП) напомнят, че годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2014 година.

Следователно, ако имате регистрирана фирма в България, но през 2014г. не сте извършвали никакви разходи и нямате приходи, въпреки това трябва да подадете данъчна декларация.

За целта е необходимо да попълните следния формуляр – образец 1010а. С него фирмите декларират, че за предходната година не са извършвали дейности и съответно не са отчени никакви приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.

Срок за подаване на декларациите?
Срокът за подаване на декларациите е 31 март 2015г. Този срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2014 г. Това е и срокът, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски.

Къде се подават данъчните декларации?
Декларациите могат да се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или онлайн.
Данъчна декларация за Вашата компания може да подаде всеки счетоводител или упълномощено лице.

Остъпки
За фирмите, които подадат декларациите си по електронен път, се предвижда отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък в рамките на 1% (но не повече от 1000 лв.). Важно: Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2015 г.

Санкции за неподаване на данъчна декларация
За неподаване на данъчна декларация фирмите подлежат на санкции. Минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

Повече информация по темата можете да получите от нашите счетоводители в България. Ние можем да се заемем с попълването и подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци за Вашата компания, като Ви гарантираме индивидуално отношение и бързината на изпълнение.

Офиси / Партньорства