Декември 2019

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
Давностни срокове
Давностни срокове
С болничен лист
в Германия
Какво означава за Вас и Вашия партньор да сте „разделени“?
Какво означава за Вас и Вашия партньор да сте „разделени“?

Данък Дарение – Вашите права в Германия

Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска

Данък дарение в Германия
© Pixabay

Ако е дошло време да се разделяте с Вашето имущество, било то чрез наследство за след Вашата смърт или дарение приживе или наскоро сте получили дарение или наследство, трябва да предприемете действия своевременно. Този текст има за цел да Ви даде няколко разяснения по темата за дарението:

 1. Какво обхваща данъкът върху дарението?
 2. Всяко дарение ли се облага?
 3. Кога се дължи данъкът?
 4. Какъв е неговият размер?

И наследството и дарението подлежат на облагане с данъци, те се допълват един друг и затова се подчиняват на сходни правила, като по-долу ще бъдат разгледани тези за дарението.

Какво обхваща данък дарение?

Наследяването на имущество в Германия подлежи на облагане с данък. Законодателят третира получаването на дарения приживе като сходен случай на наследяването и с цел равнопоставеност и справедливост даренията също биват облагани с данък. Този данък обхваща следното:

 • Класически дарения на висока стойност;
 • Обогатяването на съпруг/а при споразумение за разпределяне на семейното имущество;
 • Обезщетение, което се получава при отказ от наследство;
 • Печалба, придобита от уреждане на задължение на дарителя;

Кога се дължи данъкът?

По правило данък наследство се дължи с настъпването на смъртта на наследодателя. За разлика от него, задължението за данък върху дарението възниква към момента на извършването на дарението. Към този момент се определя и неговата стойност и тази на данъка. По-нататъшни увеличения или намаления на стойността на дарението не оказват влияние.

Какво трябва да бъде съобразено при получаване на дарение?

След получаване на наследство или дарение е необходимо в рамките на три месеца да уведомите данъчната служба. Ако Вие дарявате имущество си или части от него на някого, задължението за уведомяване важи и за двамата. Уведомлението трябва да бъде писмено, няма специални изисквания за формата, но трябва да съдържа информация за:

 • Личните данни на дарителя (име, фамилия, идентификационен номер, професия, адрес);
 • Времето на извършването на дарението;
 • Състояние и цена на имуществото;
 • Причина за дарението;
 • Лични отношения на дарителя и получателя, например служебни отношения, роднинска връзка;
 • Имало ли е предходни дарения между Вас и описание;

Кога може да бъдете потърсени от данъчната служба?

Данъчната служба може да се свърже с Вас служебно, тогава когато стойността на дарението е висока и за него следва да се заплати данък. Тя има право да поиска от всяка страна подаването на декларация по образец, независимо дали полученото е облагаемо или не, като обикновено предоставя едномесечен срок за подаването ѝ.

Всяко дарение ли подлежи на облагане?

Не всяко дарение или наследство подлежи на облагане. Освободени от данък например са:

 • Дарения на домакински предмети и дрехи до 41.000 €, както и други движими вещи до 12.000 € между лица от данъчен клас I.
 • Дарения на домакински предмети, дрехи и други движими вещи на обща стойност до 12.000 € между лица от данъчен клас II и III.

И в двата случая това правило не важи за пари в брой, включително и чуждестранна валута, монети, скъпоценни камъни, благородни метали и перли.

 • Дарения на църковни и благотворителни цели, на политически партии и обществени организации;
 • Традиционни подаръци;
 • Дарения с цел издръжка или образование;
 • Произведения на изкуството, художествени колекции, научни колекции, библиотеки или архиви могат да бъдат частично или напълно освободени от данък при определени обстоятелства.
 • Дарения на родители, осиновители, баби и дядовци, когато полученото заедно с цялото имущество на получателя не надвишава 41.000 €, както и в други случаи.
 • Дарения до 20.000 € за лица, които са се грижили за дарителя безплатно или срещу недостатъчно заплащане;

Конкретни правила съществуват и относно даренията на семейното жилище, на наемния апартамент, на фирмено имущество и други. Например:

 • Не се дължи данък при дарението или наследяването на семейното жилище, намиращо се в страната или в друга държава членка на ЕС, между партньорите/съпрузите. Това правило не важи за т.нар. ваканционни имоти.
 • С особени предимства се ползва и придобиването на бизнес активи. Целта на облекчението е имуществото, което се е ползвало и служи на предприятието, да бъде запазено.

Разделение в данъчни класове?

Класификацията в данъчни класове относно даренията и наследствата е различна от разделението по класове спрямо приходите на лицата. Тук данъчния клас зависи от Вашето лично отношение към починалия или дарителя.

 • В данъчен клас I попадат съпруг/партньор, деца, внуци и правнуци, родители, баби и дядовци в случай на наследяване;
 • В данъчен клас II са родители, баби и дядовци в случай на дарение, братя и сестри и техните деца, тъстове и сватове, бивш съпруг/партньор;
 • В последния данъчен клас III се нареждат всички останали получатели.

Можете ли да приспаднете определени дългове?

При извършване на дарението можете да приспаднете определени дългове на получателя. Това е така нареченото смесено дарение. Често срещан случай е даряването на имот, който има определени тежести като получателят се задължава да изплати сам тези задължения.

Какъв е размерът на данъка върху дарението?

Данъчната ставка се определя в проценти и зависи от стойността на дарението и от данъчния клас на получателя. С нарастването на размера на дарението нараства и процентът на дължимия данък, който може да бъде в размер от 7 до 50 %. Освен това, всеки получател се ползва и от определен размер лична необлагаема сума. Например, необлагаемата стойност на съпруга/партньора е в размер на 500.000 €, тази на детето – 400.000 €, за получатели в данъчен клас III – 20.000 €. Когато размерът на дарението надхвърля необлагаемата стойност за конкретния случай, данъкът се изчислява върху остатъка.

За да не бъде заобикалян закона, да се избегне хипотезата, в която страните по дарението умишлено раздробяват стойността на дарението с цел заплащане на по-нисък данък, всички дарения получени от един и същ дарител в рамките на 10 години се изчисляват като едно цяло. Всяко дарение се изчислява със своята стойност към момента на извършването и последващи изменения в цената не се отчитат. В случай, че данъкът върху по-ранно дарение вече е бил начислен и платен, то данъчната служба го приспада от общата дължима сума.

Ако скоро сте получили дарение или наследство или Ви предстои да направите такова, Ви съветваме да се обърнете към адвокат или данъчен консултант за  да получите професионална консултация за Вашия казус.

Офиси / Партньорства

София
 • В партньорство с адв. Др. Дунавски