Септември 2019

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
Уволнение в Германия
Предупреждение за уволнение в Германия / Abmahnung
Пенсионно осигуряване в чужбина
Пенсионно осигуряване в чужбина
Трудов договор в Германия
Първи трудов договор – за какво трябва да внимавам?

С болничен лист в Германия. Най-големите заблуди.

Какви са най-честите заблуди при уведомяването на работодателя за разболяването на служителя?

Други митове за отпуска поради болест?

Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска

Болничен лист в Германия
© Pixabay

Най важното накратко

  1. Уведомяване на работодателя преди или след посещението при лекаря?
  2. Трябва ли уведомяването да е в писмена форма?
  3. Възможно ли е да бъдете уволнени поради боледуване?
  4. Трябва ли да останете у дома при боледуване?
  5. Трябва ли да представите медицинското свидетелство ВЕДНАГА?
  6. Излизане в болничен по време на почивка?
  7. Можете ли да работите докато сте в болничен?

Често за служителите възникват едни и същи въпроси относно уведомяването на работодателя за боледуването им и за използването на отпуск поради болест. Има няколко мита относно болничния отпуск и с идването на зимните месеци и вероятността от по-чести боледувания е добре основните въпроси и заблуди да бъдат изяснени.

Уведомяване на работодателя преди или след посещението при лекаря?

Ако в днешния работен ден сте се събудили с влошено здраве и не сте в кондиция за работа, в най-добрия случай трябва да съобщите за това

още преди започването на работния ден или най-късно до половин час след това.

Често прегледът при лекаря може да се проточи и ако изчакате той да мине и тогава да уведомите работодателя, може да е прекалено късно. Той от своя страна може да реши, че отсъствате неправомерно от работа и да Ви отправи предупреждение за нарушение на договорните Ви задължения. Важно! Не е достатъчно да уведомите колегите си за разболяването. Трябва да известите директния Ви ръководител или отдел Човешки ресурси, както и да съобщите за евентуалната продължителност на отсъствието Ви. Нямате задължение обаче да споделите от какво точно сте болни.

Трябва ли уведомяването да е в писмена форма?

Няма значение как е извършено уведомяването, важното е работодателят да знае причината за отсъствието Ви. Обичайно това се регламентира в трудовия договор и може да бъде по E-mail, телефон, съобщение или друго. Но имайте предвид, че за разлика от неформалното уведомяване за болестта Ви, то болничния лист от лекаря трябва да представите в оригинал.

Също така е много важно да се знае, че в случай на един съдебен спор, Вие носите отговорността и задължението да докажете, че навреме сте информирали работодателя си за трудовата Ви неспособност .

Възможно ли е да бъдете уволнени поради боледуване?

Това, че не е възможно да Ви уволнят заради боледуване също е често срещана заблуда. В действителност, работодателите имат право да уволнят служител поради неработоспособност при определени предпоставки. Ако боледувате твърде често и отсъствате от работа повече от 6 седмици ежегодно в продължение на 3 последователни години, то можете да бъдете уволнени. Трудовият договор може да бъде прекратен и ако боледуването Ви е направило невъзможно по-нататъшното продължаване на трудовата дейност.

В тази връзка също така е важно да се спомене, че можете да бъдете уволнени по време на болничен. Болничният не Ви дава закрила от уволнение.

Трябва ли да останете у дома при боледуване?

Мит е също така, че при боледуване трябва да стоите през цялото време в леглото. Логично е, че не е позволено да правите неща, които биха възпрепятствали оздравяването Ви. Но всяка болест е различна и различни дейности повлияват положително или отрицателно. Разходки, пазаруване, в някои случаи спорт не биха навредили.

Трябва ли да представите медицинското свидетелство ВЕДНАГА?

Най-добър отговор на този въпрос можете да намерите в трудовият си договор. Там много често има специфична уговорка между служителите и работодателят. Много често насъпва объркване, тъй като според закона служителят трябва да представи медицинското свидетелство за неработоспособността след третия ден, ако боледуването продължава повече от 3 дни, § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz. Често обаче работодателите изискват болничния лист от лекаря още на първия ден.

ВНИМАНИЕ! Да имаш болничен лист от първият ден на заболяването НЕ значи, че ще трябва да го занесете или предадете на работодателят на първият ден. Единствено на болничният лист трябва да бъде констатирано Вашето заболяване и неработоспособност от първият ден в който Вие сигнализирате на работодателят си, че ще отсъствате от работа.  Така издаденият болничен лист може да бъде предоставен В ОРИГИНАЛ  на работодателят и в последствие.

Излизане в болничен по време на почивка?

Това, че можете да излезете в болничен само докато сте на работа е още една заблуда. Съвсем нормално е да се разболеете и по време на ваканцията си и независимо дали почивате в чужбина или у дома можете да излезете в болничен. Още от първия ден на заболяването обаче трябва да информирате работодателя. Ако се разболеете по време на отпуск и го сигнализирате на работодателя си, то тогава той е задължен да Ви възтанови пропусната отпуска и да Ви предостави възможност в друг период от годината да се възползвате от правото си на почивка.

Можете ли да работите докато сте в болничен?

ДА – при същият работодател. НЕ при друг работодател и НЕ да помагате на приятел замествайки го на неговото работно място.

Ако искате да се върнете по време на болничен на работното си място, то тогава не е необходимо лекарят да Ви издаде ново свидетелство при оздравяване. Срокът на медицинското удостоверение е само препоръчителен и не Ви забранява да работите в този период.

Интересен е факта, че работодателят Ви сам по себе си може да Ви изпрати в къщи да се лекувате, ако види застрашение за Вашето здраве или на своите служители. Тогава Вие сте длъжни да напуснете работното си място и да се лекувате, респективно да отсъствате от работа докато ви изтече болничният лист.

ВНИМАНИЕ! Ако имате трудова злопулука по пътя си на работа или на работното си място по време на болничен, то тогава НЕ сте застрахован от страна на работодателят Ви. Това би допринесло до много големи неприятностти, ако имате катастрофа или трудова злопулука, тъй като губите всякакви права на обезщетение или в най-лошият случай на пенсия за инвалидност въз основа на трудова злопулука.

Заключение: Внимавайте за здравето си и уважавайте работодателят си.

2 thoughts on “С болничен лист в Германия. Най-големите заблуди.

  1. Имам ли право по време на болничен да пътувам в чужбина с идеята да търся ново лечение за моето заболяване.

Comments are closed.

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски