Безвъзмездно финансиране за производителите на хранителни стоки в ЕС

Eвропейската комисия предоставя безвъзмездна финансова помощ на производителите на хранителни стоки в ЕС за провеждането на рекламни кампании.

 

От няколко години ЕС осигурява безвъзмездно финансиране за рекламни и маркетингови кампании и презентации за европейска продукция, както на вътрешния Европейски пазар, така и в страните извън ЕС. Идеята на подобна подкрепа се крие в това, чрез подобни дейности да се популяризира логото на ЕС и същевременно да се насърчи екпорта от съответните страни-производителки.

 

Финансиране получават кампаниите, които рекламират хранителни средства, произведени в ЕС, като:

   • Месо и местни продукти
   • Мляко и млечни продукти
   • Вина със защитено наименование за произход и географски указания
   • Пресни или преработени плодове и зеленчуци
   • Биопродукти
   • Пчелен мед и други пчелни продукти
   • Зърнени и оризови култури

 

50% от средствата, които се използват за рекламни кампании, са осигурени от Европейската комисия, 30% трябва да осигури дадената държава, а 20% – организаторът. Средствата не се превеждат директно на участващите компании, а на асоциациите на производителите и разпространителите.

 

Рекламните не трябва да са за конкретни търговски марки, а за продукти, който да се презентират като европейски. Това се дължи на факта, че се цели популяризиране на продуктите от ЕС, а не на отделни компании. Практиката показва, че кампаниите финансирани от ЕС се използват паралелно от много фирми за рекламирането на собствените им продукти, но в подобни случаи те сами поемат разходите.

 

Финансово се подпомагат дейности, свързани с:

   • Рекламни събития
   • Семинари и конференции
   • Промоции в супермаркети
   • Дегустации
   • Състезания
   • Публикации в специализирани издания и в интернет
   • Участие в панаири и изложби
   • ПР кампании
   • Посещения в компании
   • и други.

 

Приоритет при получаването на финансиране имат проекти, в които участват фирми от две или повече страни, както и такива, при които рекламните кампании се провеждат не само в една държава.

 

Заявленията за финансова помощ могат да се подават 2 пъти в годината (през март и септември) в Министерство на земеделието и храните, от където се препращат към Брюксел. Крайното решение за отпускането на финансиране се взема от Европейската комисия. Асоциациите, които получат финансиране, трябва да ангажират едно или няколко предприятия с конкретното изпълнение на програмата.

 
Пример от практиката:

Един от добрите примери за успешни реклани кампании е проектът „EU Dairy Daily‘‘, който е по предложение на Асоциацията на млекопреработвателите в България и със съгласието и подкрепата на Европейската комисия. В проекта са включени различни инициативи, събития, посещения в компании, ПР кампании и други.
Целта е била да се презентират българските млечни продукти, като кисело мляко, сирене и кашкавал на пазарите в Австралия и Обединените арабски емирства. Рекламната кампания разполага с бюджет от 6,461 милиона лева и е с период от 3 години.

 

Още по темата:

Наложените органичения върху вноса от страна на Русия могат да доведат до значително негативни последици за европейските производители на хранителни средства. Поради тази причина Европейската комисия е заделила 30 мил. Евро за рекламни кампании на плодове и зеленчуци, произведени в Европа. Това сподели еврокомисарят по земеделието Дачиан Чолош тази сряда в Брюксел. Тези средства трябва да бъдат съфинансирани от държавите и частния сектор, което ще доведе до двойно увеличаване на сумата. Предвиждат се средства и за други видове хранителни продукти, произведени в Европа.

На кратко:

Производителите на хранителни продукти могат да се възползват от възможностите и да инвестират съответните средства, време и енергия в рекламни кампании и при това да използват финансиране от ЕС. Сложната обстановка на пазара налага използването на подобни мерки, но е възможно производителите да получат и предимства в бъдеще, защото тяхната продукция ще бъде по-разпознаваема.

Повече информация за програмите за финансиране на предприятия можете да намерите на сайта на Европейската комисия.

Офиси / Партньорства

София
 • В партньорство с адв. Др. Дунавски