Декември 2023

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
След прекратяване на трудовия договор: каква част от годишния отпуск ми се полага?
След прекратяване на трудовия договор: каква част от годишния отпуск ми се полага?
Право на достъп - кога наемодателят може да влиза в апартамента?
Право на достъп – кога наемодателят може да влиза в апартамента?
Публикуване и споделяне: няколко правни въпроса около снимките във Facebook
Публикуване и споделяне: няколко правни въпроса около снимките във Facebook

Право на анулиране на договори по телефона

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0

Право на анулиране на договори по телефона
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Всеки човек сключва договори постоянно: например когато купува хранителни стоки или валидира автобусен билет. За целта не е необходимо договорните елементи да бъдат описани в писмена форма, нито дори да бъдат подписани.

За да бъде валиден договорът, от решаващо значение е двете договарящи страни да се споразумеят каква услуга срещу каква насрещна престация трябва да бъде предоставена. Съответно договор, сключен устно и по телефона, например за договор за мобилен телефон, е също толкова валиден, колкото и този, подписан в магазин за мобилни телефони. Свободата на договаряне е основен принцип в гражданското право.

Право на отказ

Въпреки това за продажбите по телефона или за потребителските договори се прилагат специални правила. Правото на отказ при договори, сключени по телефона, е 14 дни. Този срок тече от момента, в който потребителят получи писмените условия – а те трябва да бъдат получени, в противен случай устната уговорка е невалидна. Следователно клиентът е в спокойна ситуация, тъй като без надлежно изпратен договор, срокът не започва да тече.

Ако обаче клиентът допусне изтичането на срока, ще бъде трудно да се откаже от устно договорения договор. Така наречените възможности за възстановяване са възможни само в случай на пропуснати срокове в регламентираните от закона случаи. Такива правила съществуват, наред с другото, в гражданското производство или в данъчния кодекс. В случай на разваляне на устно сключен договор възстановяване не се предвижда. Клиентът обаче има предимството, че е поръчал нещо и може да го контролира сам. Това е разликата спрямо съдебния иск.

Офиси / Партньорства

oikon LAW
София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски