Септември 2021

Мюхнен, Германия


Мюнхен:
+49 (0)89 23 23 736-0
София:
00359.2.4113180
Адрес:
Denninger Straße 169,
D-81925 Мюнхен, Германия
Email:
anna.bambalska@oikon.law
Какви са моите права при полицейска проверка в Германия?
Какви са моите права при полицейска проверка в Германия?
two person standing under lot of bullet cctv camera
Видеонаблюдение на работното място
Споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение.
Споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение – за какво да внимавате?

До 183 дни на работа в чужбина!

Какви са предимствата на данъчното и социално облагане в Германия?

АВТОР: Адвокат / Rechstanwältin Анна Тюнис-Бамбалска
гр. Мюнхен, Тел. +49 (0)89 23 23 736-0


Така нареченото правило за 183 дни представлява интерес за всички служители, които работят в чужбина за няколко месеца и имат немски работодател. Правилото е зададено в чл. 15 от Модела на данъчна спогодба на ОИСР, който повечето държави, включително и Германия, следват при изготвянето на спогодбите с другите държави. Правилото гласи следното:

  • служителите, които работят в друга държава за по-малко от 183 дни на година
  • и получават заплатите си от компания със седалище в Германия, а не от постоянно представителство на компанията в държавата, в която се полага дейността,

продължават да подлежат на данъчно облагане в Германия. Правилото за 183 дни се прилага само ако всички тези условия са изпълнени едновременно.

Естествено важи и обратното.

Германските данъчни власти нямат право да облагат възнаграждението на чуждестранните служители, ако те прекарват по-малко от 183 дни в Германия в рамките на дванадесет месеца и възнаграждението се изплаща от работодател, който няма седалище или постоянно представителство в страната.

Това правило има за цел да се избегне двойното данъчно облагане на доходите на служителите. Но за разлика от принципа, съдържащ се в повечето споразумения за двойно данъчно облагане, 183-дневното правило предвижда, че доходът не се облага с данък в държавата на заетост, а в държавата на обичайното пребиваване на служителя.

Как се изчисляват тези 183 дни?

Правилото за 183-те дни включва не само работните дни на служителя. В това число влизат дните на пристигане и заминаване в другата държава, както и всички уикенди и официални празници. Броят се също така и всички почивни дни, които са взети непосредствено преди, повреме и след работа в страната на дейност.

Срокът за изчисляване на 183-те дни може да варира в зависимост от съответната спогодба за избягване на данъчното облагане с конкретната държава. Периодът може да се отнася за

  • календарна година,
  • данъчна година, различна от календарната година, или
  • за друг период от 12 месеца с начало или край в конкретната данъчна година.

Това може да бъде онагледено със следния пример. Немски служител е работил за германския си работодател във Великобритания от 1.01.2020 г. до 1.09.2020 г. Съгласно споразумението данъчната година там започва на 6 април, в резултат на което служителят не е пребивавал повече от 183 дни във Великобритания в рамките на данъчната година, тъй като дните на престой се определят отделно за всяка данъчна година и подлежи на данъчно облагане в Германия.

Правилото прилага ли се за ежедневно пътуващите за работа в друга държава служители?

Правилото за 183 дни не се прилага за служителите, които живеят в граничните градове и пътуват ежедневно или ежеседмично от Германия до Франция, Австрия или Швейцария, за да работят там. За тях важат други данъчни правила съгласно спогодбите на Германия с всяка една от тези държави.

Тъй като правилото за 183-те дни е доста сложно, при съмнение за правилното Ви данъчно облагане Ви съветваме да потърсите компетентна данъчно-правна консултация.

Офиси / Партньорства

София
  • В партньорство с адв. Др. Дунавски